logo

%

%

Jaké je procento zvýšení nebo snížení

%

Procentní kalkulačka je velmi snadno použitelný nástroj, který umožňuje provádět jednoduché i složité výpočty kliknutím na tlačítko. Tento nástroj je velmi uživatelsky přívětivý a může vypočítat procento na základě kritérií stanovených uživatelem. Musíte pouze zadat hodnoty do výše uvedených prvních dvou vstupních polí a stisknout tlačítko pro výpočet, odpověď se zobrazí v posledním vstupním poli.

Jak vidíte, existují 3 procentní kalkulačky uvedené výše, takže si vyberte tu, která vyhovuje vašim potřebám.

Co je to procento?

Procento je nejjednodušší způsob, jak lze vyjádřit číslo, poměr nebo zlomek. Jedná se o jednu z nejčastěji používaných metod k vyjádření pravděpodobnosti zisků nebo ztrát při jakémkoli druhu směny nebo investice, kde se jedná o čísla. Znaménko použité k vyjádření procenta je %

Jak vypočítat hodnotu z procenta?

Pro výpočet hodnoty z procenta obecně používáme vzorec V = P% * X

Například pro výpočet 30% ze 100 můžeme použít výše uvedený vzorec. Pojďme se podívat na kroky zahrnuté do procesu výpočtu.

 1. Máme P jako 30% a X v tomto případě je 100.
 2. Pomocí těchto hodnot ve vzorci máme V = 30% * 100
 3. Po převodu 30% na desítkovou formu máme 0.30
 4. Nyní hodnota V = 0.30 * 100 =30
 5. V = 30
 6. 30% ze 100 je tedy 30.

Pomocí kalkulačky prvního procenta

Musíme do prvního pole zadat '30' a do druhého pole '100'. Po kliknutí na tlačítko pro výpočet dostaneme ve třetím poli 30, což je stejná hodnota, jakou jsme dostali z výše uvedeného výpočtu.

Jak převést hodnotu na procenta?

Nejjednodušší vzorec pro výpočet procenta čísla je uveden níže. P znamená procento. Lze jej číst, protože X1 je P procento X2.

Například pokud chcete zjistit 50, jaké je procento 300, použijeme následující kroky.

 1. Pomocí tohoto vzorce, , my máme jako 50 a jako 300.
 2. Po nahrazení hodnot ve vzorci máme
 3. 50 děleno 300 se rovná 0,1667
 4. Výstup 0.1667 je v desítkové formě. Musíme ji vynásobit 100, abychom ji převedli na procenta.
 5. Proto,
 6. 50 je tedy 16.67% z 300.

Pomocí kalkulačky druhého procenta

Musíme zadat „50“ do prvního pole a '300' do druhého pole. Po kliknutí na tlačítko pro výpočet dostaneme ve třetím poli 16.67%, což je stejná hodnota, jakou jsme dostali z výše uvedeného výpočtu.

Jak vypočítat nárůst / pokles v procentech?

Výpočet zisku nebo ztráty v procentech je velmi běžné. Nejjednodušší způsob, jak vypočítat procentní zvýšení nebo snížení, je výpočet rozdílu mezi těmito dvěma hodnotami a jeho zobrazení vzhledem k počáteční hodnotě. Vstupy jsou brány absolutní hodnoty a vrácené procento může mít před sebou záporné nebo kladné znaménko.

Pomocí kalkulačky třetího procenta

Abychom vypočítali procentuální pokles, musíme do prvního pole zadat 100 (předpokládejme to jako 100$) a do druhého pole 50 (předpokládejme to jako 50$). Kalkulačka nám poskytne výstup -50%, což znamená, že došlo k 50% poklesu ceny ze 100$.

Abychom mohli vypočítat procentuální nárůst, musíme do prvního pole zadat 200 (předpokládejme to jako 200$) a do druhého pole 300 (předpokládejme to jako 300$). Kalkulačka nám poskytne výstup 50%, což znamená, že došlo k 50% zvýšení ceny z 200$.

Využití kalkulačky třetího procenta

Takové výpočty procentního nárůstu nebo snížení jsou velmi důležité, pokud jste ve finančním sektoru nebo jste osoba, která investuje pravidelně a chce vypočítat zisk nebo ztrátu po investici.

 • Pokud jste pravidelným nakupujícím a máte zájem o slevy zobrazené na bannerech v různých obchodech, můžete snadno vypočítat, kolik peněz po těchto slevách ušetříte.
 • Pokud jste účetní, může vám pomoci při provádění denních výpočtů, jako jsou daně, úroky, inflace atd.

Zřeknutí se odpovědnosti:Vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že výsledky výpočtu budou co nejpřesnější, ale nemůžeme to zaručit. Před použitím zde uvedených podrobností musíte ověřit jejich správnost z jiných spolehlivých zdrojů na internetu.