logo

%

%

Hva er prosentandel av økning eller reduksjon

%

Prosentkalkulatoren er et ekstremt brukervennlig verktøy som kan utføre både enkle og komplekse beregninger med et enkelt klikk på en knapp. Verktøyet er veldig brukervennlig og kan beregne prosentandel ut fra kriteriene spesifisert av brukeren. Du trenger bare å skrive inn verdier i de ovennevnte to første inntastingsfeltene og trykke på beregne-knappen, svaret vises i det siste inndatafeltet.

Som du kan se, er det 3 prosent kalkulatorer gitt ovenfor, så velg den som passer ditt behov.

Hva er prosentandel?

Prosentandelen er den enkleste måten et tall, forhold eller brøk kan uttrykkes på. Det er en av de mest brukte metoden for å uttrykke sannsynlighet for fortjeneste eller tap i noen form for bytte eller investering der tallene er involvert. Tegnet som brukes til å uttrykke prosentandel er %

Hvordan beregne verdi fra prosent?

For å beregne verdien fra prosentandelen bruker vi vanligvis formelen V = P% * X

For eksempel, for å beregne 30% av 100, kan vi bruke formelen ovenfor. La oss se på trinnene som er involvert i beregningsprosessen.

 1. Vi har P som 30% og X i dette tilfellet er 100.
 2. Ved å bruke disse verdiene i formelen har vi V = 30% * 100
 3. Etter å ha konvertert 30% til desimalform, har vi 0.30
 4. Nå, verdien V = 0.30 * 100 =30
 5. V = 30
 6. Derfor er 30% av 100 30.

Usyng første prosent kalkulator

Vi må legge inn '30' i det første feltet og '100' i det andre feltet. Etter å ha klikket på beregne-knappen får vi 30 i det tredje feltet, som er den samme verdien vi fikk fra beregningen ovenfor.

Hvordan konvertere verdi til prosent?

Den enkleste formelen for å beregne prosentandelen av et tall er gitt nedenfor. P står for prosent. Det kan leses som X1 er P-prosent av X2.

For eksempel, hvis du vil finne ut at 50 er prosentandelen av 300, bruker vi følgende trinn.

 1. Ved hjelp av denne formelen, , vi har som 50 og som 300.
 2. Etter å ha erstattet verdiene i formelen, har vi
 3. 50 delt på 300 er lik 0.1667
 4. Utgangen 0.1667 er i desimalform. Vi må multiplisere den med 100 for å konvertere den til prosent.
 5. Derfor,
 6. Derfor er 50 16.67% av 300.

Bruke andre prosent kalkulator

Vi må legge inn '50' i det første feltet og '300' i det andre feltet. Etter å ha klikket på beregningsknappen får vi 16,67% i det tredje feltet, som er den samme verdien vi fikk fra beregningen ovenfor.

Hvordan beregne økning / reduksjon i prosent?

Det er veldig vanlig å beregne profitt eller tap i prosent. Den enkleste måten å beregne prosentvis økning eller reduksjon på er å beregne forskjellen mellom de to verdiene og vise den i forhold til den opprinnelige verdien. Inngangene er tatt som absolutte verdier, og returnert prosent kan ha negativt eller positivt tegn foran seg.

Bruk av tredje prosent kalkulator

For å beregne prosentandelen, må vi legge inn 100 (anta det som 100$) i det første feltet og 50 (anta det som 50$) i det andre feltet. Kalkulatoren gir oss en produksjon på -50%, noe som betyr at det har vært 50% reduksjon i prisen fra 100$.

For å beregne prosentvis økning, må vi legge inn 200 (anta det som 200$) i det første feltet og 300 (anta det som 300$) i det andre feltet. Kalkulatoren gir oss en produksjon på 50%, noe som betyr at det har vært 50% økning i prisen fra 200$.

Bruk av kalkulator for tredje prosent

Slike beregninger av økning eller reduksjon i prosent er veldig viktig hvis du er i finanssektoren eller en person som investerer regelmessig og ønsker å beregne fortjeneste eller tap etter investering.

 • Hvis du er en vanlig shopper og er interessert i rabatter som vises i bannere i forskjellige butikker, kan du enkelt beregne hvor mye penger du sparer etter disse rabattene.
 • Hvis du er regnskapsfører, kan det hjelpe deg med å utføre daglige beregninger av for eksempel skatt, renter, inflasjon, etc.

Ansvarsfraskrivelse:Vi gjør en rimelig innsats for å sikre at beregningsresultatene er så nøyaktige som mulig, men vi kan ikke garantere det. Før du bruker noen detaljer gitt her, må du validere korrektheten fra andre pålitelige kilder på internett.