logo

%

%

Aké je percento zvýšenia alebo zníženia

%

Percentuálna kalkulačka je mimoriadne ľahko použiteľný nástroj, ktorý umožňuje jednoduché aj zložité výpočty kliknutím na tlačidlo. Tento nástroj je veľmi užívateľsky prívetivý a na základe kritérií stanovených používateľom dokáže vypočítať percento. Musíte iba zadať hodnoty do vyššie uvedených prvých dvoch vstupných polí a stlačiť tlačidlo vypočítať, odpoveď sa zobrazí v poslednom vstupnom poli.

Ako vidíte, vyššie sú k dispozícii 3 percentuálne kalkulačky, takže si vyberte tú, ktorá vyhovuje vašim potrebám.

Čo je to percento?

Percento je najjednoduchší spôsob, ako je možné vyjadriť číslo, pomer alebo zlomok. Je to jedna z najbežnejšie používaných metód na vyjadrenie pravdepodobnosti ziskov alebo strát pri akejkoľvek výmene alebo investovaní, pri ktorých ide o počet. Znamienko používané na vyjadrenie percenta je %

Ako vypočítať hodnotu z percenta?

Na výpočet hodnoty z percent sa zvyčajne používa vzorec V = P% * X

Napríklad na výpočet 30% zo 100 môžeme použiť vyššie uvedený vzorec. Pozrime sa na kroky, ktoré sú súčasťou procesu výpočtu.

 1. Máme P ako 30% a X v tomto prípade je 100.
 2. Použitím týchto hodnôt vo vzorci máme V = 30% * 100
 3. Po prepočte 30% na desatinnú formu máme 0.30
 4. Teraz hodnota V = 0.30 * 100 =30
 5. V = 30
 6. 30% zo 100 je teda 30.

Používanie kalkulačky prvej percenta

Musíme zadať '30' do prvého poľa a '100' do druhého poľa. Po kliknutí na tlačidlo vypočítať dostaneme 30 v treťom poli, čo je rovnaká hodnota, akú sme dostali z vyššie uvedeného výpočtu.

Ako prevádzať hodnotu na percentá?

Najjednoduchší vzorec na výpočet percentuálneho podielu čísla je uvedený nižšie. P znamená percento. Dá sa to prečítať, pretože X1 je P percento z X2.

Napríklad, ak chcete zistiť, koľko je 50 percent z 300, použijeme nasledujúce kroky.

 1. Pomocou tohto vzorca, , máme ako 50 a ako 300.
 2. Po dosadení hodnôt do vzorca máme
 3. 50 delené 300 sa rovná 0.1667
 4. Výstup 0.1667 je v desatinnej podobe. Musíme ho vynásobiť číslom 100, aby sme ho prepočítali na percentá.
 5. Preto,
 6. Preto je 50 16.67% z 300.

Používanie kalkulačky druhého percenta

Musíme zadať '50' do prvého poľa a '300' do druhého poľa. Po kliknutí na tlačidlo vypočítať dostaneme do tretieho poľa 16.67%, čo je rovnaká hodnota, akú sme dostali z vyššie uvedeného výpočtu.

Ako vypočítať zvýšenie / zníženie v percentách?

Zisk alebo stratu sa veľmi často počíta v percentách. Najjednoduchší spôsob výpočtu percentuálneho zvýšenia alebo zníženia je výpočet rozdielu medzi týmito dvoma hodnotami a jeho zobrazenie vo vzťahu k pôvodnej hodnote. Vstupy sa berú ako absolútne hodnoty a vrátené percento môže mať pred sebou záporné alebo kladné znamienko.

Používanie kalkulačky tretieho percenta

Na výpočet percentuálneho zníženia musíme do prvého poľa zadať 100 (predpokladajme to ako 100$) a do druhého poľa 50 (predpokladajme to ako 50$). Kalkulačka nám poskytne výstup -50%, čo znamená, že došlo k 50% poklesu ceny zo 100$.

Na výpočet percentuálneho nárastu musíme do prvého poľa zadať 200 (predpokladajme to ako 200$) a do druhého poľa 300 (predpokladajme to ako 300$). Kalkulačka nám poskytne výstup 50%, čo znamená, že došlo k 50% zvýšeniu ceny z 200$.

Využitie kalkulačky tretieho percenta

Takéto výpočty zvýšenia alebo zníženia percentuálneho podielu sú veľmi dôležité, ak sa nachádzate vo finančnom sektore alebo u osôb, ktoré pravidelne investujú a chcú vypočítať zisk alebo stratu po investovaní.

 • Ak pravidelne nakupujete a zaujímate sa o zľavy zobrazené na banneroch v rôznych obchodoch, môžete ľahko vypočítať, koľko peňazí po týchto zľavách ušetríte.
 • Ak ste účtovník, môže vám pomôcť pri denných výpočtoch, ako sú dane, úroky, inflácia atď.

Zrieknutie sa zodpovednosti:Vynakladáme primerané úsilie na to, aby boli výsledky výpočtu čo najpresnejšie, ale nemôžeme to zaručiť. Pred použitím všetkých tu uvedených podrobností musíte overiť ich správnosť z iných spoľahlivých zdrojov na internete.