logo

%

%

Vad är procentandel av ökning eller minskning

%

Procenträknaren är ett extremt lättanvänt verktyg som kan utföra både enkla och komplexa beräkningar med ett klick på en knapp. Verktyget är mycket användarvänligt och kan beräkna procentandel utifrån de kriterier som anges av användaren. Du behöver bara ange värden i de ovan angivna två första inmatningsfälten och tryck på beräkna-knappen, svaret visas i det sista inmatningsfältet.

Som du kan se finns det 3 procents kalkylatorer ovan så välj den som passar ditt behov.

Vad är procent?

Procentandelen är det enklaste sättet med vilket ett tal, förhållande eller bråk kan uttryckas. Det är en av de vanligaste metoderna för att uttrycka sannolikheten för vinst eller förlust i någon form av utbyte eller investering där siffrorna är inblandade. Tecknet som används för att uttrycka procent är %

Hur man beräknar värde från procent?

För att beräkna värdet från procenttalet använder vi i allmänhet formeln V = P% * X

För att till exempel beräkna 30% av 100 kan vi använda formeln ovan. Låt oss titta över stegen som är involverade i beräkningen.

 1. Vi har P som 30% och X i detta fall är 100.
 2. Med dessa värden i formeln har vi V = 30% * 100
 3. Efter att ha konverterat 30% till decimalform har vi 0.30
 4. Nu, värdet V = 0.30 * 100 =30
 5. V = 30
 6. Följaktligen är 30% av 100 30.

Använda minsta miniräknare

Vi måste mata in '30' i det första fältet och '100' i det andra fältet. Efter att ha klickat på beräkna knappen får vi 30 i det tredje fältet, vilket är samma värde som vi fick från ovan beräkningen.

Hur konverterar man värde till procent?

Den enklaste formeln för att beräkna procentandelen av ett tal ges nedan. P står för procent. Det kan läsas som X1 är P-procent av X2.

Till exempel, om du vill ta reda på 50 är vilken procentandel av 300, använder vi följande steg.

 1. Med denna formel, , vi har som 50 och som 300.
 2. Efter att ha ersatt värdena i formeln har vi
 3. 50 dividerat med 300 är lika med 0.1667
 4. Utgången 0.1667 är i decimalform. Vi måste multiplicera det med 100 för att konvertera det till procent.
 5. Därför,
 6. Följaktligen är 50 16.67% av 300.

Använda andra procentsräknaren

Vi måste ange '50' i det första fältet och '300' i det andra fältet. Efter att ha klickat på beräkna knappen får vi 16.67% i det tredje fältet, vilket är samma värde som vi fick från ovan beräkningen.

Hur man beräknar ökning / minskning i procent?

Det är mycket vanligt att beräkna vinst eller förlust i procent. Det enklaste sättet att beräkna procentuell ökning eller minskning är att beräkna skillnaden mellan de två värdena och visa den i förhållande till det ursprungliga värdet. Ingångarna tas absoluta värden och returnerad procent kan ha ett negativt eller positivt tecken före den.

Använda tredje procents kalkylator

För att beräkna procentminskningen måste vi mata in 100 (antag det som 100$) i det första fältet och 50 (anta det som 50$) i det andra fältet. Kalkylatorn ger oss en produktion på -50%, vilket innebär att priset har minskat med 50% från 100$.

För att beräkna procentuell ökning måste vi mata in 200 (antag det som 200$) i det första fältet och 300 (anta det som 300$) i det andra fältet. Kalkylatorn ger oss en produktion på 50%, vilket innebär att priset har ökat med 50% från 200$.

Användning av tredje procents kalkylator

Sådana beräkningar av procentuell ökning eller minskning är mycket viktiga om du är i finanssektorn eller en person som investerar regelbundet och vill beräkna vinst eller förlust efter investering.

 • Om du är en vanlig shoppare och är intresserad av rabatter som visas i banderoller i olika butiker, kan du enkelt beräkna hur mycket pengar du sparar efter dessa rabatter.
 • Om du är en revisor kan det hjälpa dig att utföra dagliga beräkningar av t.ex. skatt, ränta, inflation osv.

Ansvarsfriskrivning:Vi gör ett rimligt försök att se till att beräkningsresultaten är så exakta som möjligt, men vi kan inte garantera det. Innan du använder någon information som tillhandahålls här måste du verifiera korrektheten från andra tillförlitliga källor på internet.